Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Πόσο ξανθιά είναι η Ευρώπη?

Δείτε στον παρακάτω χάρτη την κατανομή των ανοιχτόχρωμων μαλλιών στην Ευρώπη. Όσο πιο ανοιχτό είναι το χρώμα κάθε περιοχής, τόσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό ξανθών μαλλιών στην περιοχή αυτή. Ο χάρτης βασίστηκε στην μελέτη του ανθρωπολόγου Peter Frost (2006)

ΠΗΓΗ: Wikipedia