Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Κατοχύρωση ονόματος κομμωτηρίου

Άρθρο του κ. Βασίλη Τσονάκα

Το εμπορικό σήμα, ή αλλιώς «λογότυπο» μιας επιχείρησης αποτελεί το αναγνωριστικό στοιχείο που τη διακρίνει από τις άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Το όνομα-λεκτικό και το σχέδιο που αποτελούν ένα σήμα αποτελεί και την προστιθέμενη αξία της επιχείρησης, γεγονός που την κάνει δημοφιλή στο χώρο της, ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης.

Συγκεκριμένα για τον κλάδο του κομμωτηρίου, της περιποίησης νυχιών, μασάζ – spa και παρόμοιων δραστηριοτήτων, παρουσιάζεται μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση στην κατοχύρωση των σημάτων αυτών των επιχειρήσεων, καθώς η εμπορικότητα και επιτυχία τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ταμπέλα τους. Δεν είναι λίγα τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, σε όλη την Ελλάδα, που καταφεύγουν στην κατοχύρωση του σήματός τους, μια διαδικασία που τυπικά και ουσιαστικά το καθιστά «σήμα κατατεθέν».

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησής μας έχει πολλά και πολλαπλά οφέλη. Πρώτον, απαγορεύεται ένας τρίτος να το αντιγράψει, αυτούσιο ή σε παραλλαγή και να το χρησιμοποιήσει στην επιχείρησή του. Δεύτερον, η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος το καθιστά περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου, με αποτέλεσμα να φέρει τα τέσσερα χαρακτηριστικά αυτών, δηλαδή κατάσχεται, πωλείται, ενοικιάζεται, παραχωρείται. Με άλλα λόγια, ο δικαιούχος μπορεί να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευση του – μπορεί να το πουλήσει, να το νοικιάσει σε κάποιον τρίτο ή και να κάνει franchise με το συγκεκριμένο σήμα. Τρίτον, η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος επιτρέπει στο δικαιούχο τη χρήση του γνωστού, σε όλους μας, διακριτικού ®, ενός συμβόλου που προσθέτει κύρος και αναγνώριση, τόσο στο σήμα όσο και στην επιχείρηση.

Εξίσου σημαντική είναι και η προστιθέμενη αξία που προσδίδει η κατοχύρωση στο σήμα και στην επιχείρηση. Η αξία αυτή εξαργυρώνεται με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης, αποτιμώνται και πωλούνται όχι μόνο τα υλικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αλλά και η φήμη και το πελατολόγιο της μέσα από το σήμα που την έχει κάνει γνωστή στην αγορά.

Σύμφωνα με το νόμο περί εμπορικών σημάτων, ένα κατοχυρωμένο σήμα προστατεύεται για μια δεκαετία και ανανεώνεται για κάθε δεκαετία.

Ο κ. Τσονάκας είναι Οικονομολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων και Μέλος Chartered Management Institute και Strategic Planning Society Λονδίνου.
Executive Education
2610.621.485