Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Σεμινάριο C:EHKO Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011


11:00-11:30 Hair Cutting Technigues
11:30-12:00 Hair Laser/LightTherapy
12:00-12:30 Salon Marketing
12:30-12:45 CurlerClips.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
ΜΟΝΟ για επαγγελματίες-Ιδιοκτήτες κομμωτηρίων.
Ενημερωθείτε στο 2310 232 152