Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Το πρόγραμμα της Beauty Greece

Ολόκληρο το πρόγραμμα ομιλιών, παρουσιάσεων και εκδηλώσεων της Beauty Greece 2011 (21-23 Μαΐου στο MEC): http://www.beautygreece.gr/greece_program.pdf