Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Πρόγραμμα σεμιναρίων 2ου εξαμήνου της Hair Plus Academy

Ολόκληρο το πρόγραμμα σεμιναρίων της Hair Plus Academy για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
http://www.haircut.gr/newhc3/viewarticle.asp?a=231