Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Ταξίδι σε μια ασπρόμαυρη εποχή από τον Όμιλο Νίκος Αμάραντος

Φωτογραφικό υλικό από το αρχείου του εκπαιδευτικού ομίλου Νίκος Αμάραντος που μας ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή!


Υποδοχή σπουδαστών που μετεκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό

Δείτε το άλμπουμ στο: http://www.haircut.gr/newhc3/viewarticle.asp?a=357