Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Προϋπολογισμός - budgeting κομμωτηρίου

Άρθρο του κ. Αιμίλιου Κοντόπουλου

Καταρχάς να σας εξηγήσω τι είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός είναι ένα προσχέδιο ή πλάνο ή μια λίστα με όλες τις προγραμματισμένες δαπάνες και τα έσοδα - έξοδα της επιχείρησης. Είναι ένα οργανωτικό σχέδιο ελέγχου των εσόδων και των εξόδων. Η παρουσία του στην οικονομία είναι πολύ σημαντική καθώς είναι το μέσο που θα μας κατευθύνει στην σωστή διαχείριση των χρημάτων μας. Η ίδια η λέξη άλλωστε μας δίνει και τον σαφή όρο προ + υπολογισμός.

Περισσότερα στο: http://www.haircut.gr/newhc3/viewarticle.asp?a=321#ixzz1aAuhWSVJ