Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Έλλειψη κομμωτών στην Αυστραλία

Τα ατελείωτα ωράρια και οι χαμηλές αποδοχές έχουν προκαλέσει έλλειψη κομμωτών στην Αυστραλία. Ένας κομμωτής ξεκινά να εργάζεται με κάτω από 10 δολάρια Αυστραλίας την ώρα (περίπου 8 ευρώ) και οι ανάγκες για προσωπικό στα κομμωτήρια είναι υψηλές.

Πηγή