Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Ο Παναγιώτης Κελαδίτης στην ASK Academy

Ο Παναγιώτης Κελαδίτης στην ASK Academy

Φωτογραφικό από το εντυπωσιακό σεμινάριο του Παναγιώτη Κελαδίτη στην Ακαδημία της Schwarzkopf τον Χειμώνα 2012